Офсетний друк

Офсетний друк – найпоширенiший вид виробництва друкованої продукцiї. Технологiя офсетного друку забезпечує якiсний повноколiрний друк великих тиражiв буклетiв, брошур та iнших видiв полiграфiчної продукцiї.

Якiснi вихiднi матерiали та високий рiвень автоматизацiї дають змогу виконати навiть найскладнiшi полiграфiчнi роботи за короткий термiн, зберiгаючи при цьому рiвень якостi офсетного друку. Офсет застосовують для друкування i на паперi грубих сортiв, де зображення вiдтворюється бiльш якiсно.

Переваги офсетного друку:

- Найвища якiсть вiдтворення оригiналу

  У порiвняннi з усiма iншими видами друку офсет вирiзняється надзвичайною якiстю та яскравiстю. Для друкування можуть бути використанi як основнi кольори (CMYK), так i додаткова палiтра (pantone), а також лакування. Друкованою основою може бути не лише папiр та картон, а й пластик, вiнiл тощо.

  - Великi тиражi у стислi термiни

   При випуску великого тиражу продукцiї технологiя офсету дає змогу надрукувати замовлення швидше, нiж iншi види друку. Повноколiрнi брошури, буклети, стикери, запрошення, календарi, плакати, етикетки, а також просто великi тиражi – все це зона офсетного друку.

   - Великi тиражi за мiнiмальними цiнами

    Обладнання для офсетного друку розраховане на певну кiлькiсть матерiалiв. Вiдповiдно, зi збiльшенням обсягу друку до певного рiвня цiна на одну копiю буде зменшуватися. Тому чим бiльший тираж, тим вигiднiший друк.

     

    Активні послуги