Папір для друку газет та журналів

Для друку ми пропонуємо нашим клiєнтам папiр найкращої якостi безпосередньо вiд виробника «HOLMEN PAPER» (Швецiя) без посередникiв, тому маємо низьку цiну.

Лiнiйка паперу – 42,5, 43, 45, 47, 48,8, 54, 57, 60 г/м2.

Найпопулярнiшi види паперу:

- газетний папiр – призначений для друкування газет. Оскiльки на такому виробництвi застосовують високошвидкiснi друкарськi машини, то для друку використовується рiдкiша фарба. Крiм того, газети треба оперативно постачати користувачам, тож немає часу на їх висихання. Тому газетний папiр має пiдвищену пористiсть i в процесi друкування, як губка, вбирає фарбу.

- крейдований папiр – такий матерiал дає можливiсть передати ширшу кольорову гаму зображення. Якщо порiвняти вiдбитки на звичайному паперi та крейдованому, то на останньому зображення будуть яскравiшими, гарнiшими. На крейдованому паперi друкують високоякiснi iлюстрацiї, зокрема всiлякi журнали, каталоги, вiзитки.

- офсетний папiр – призначений для друкування офсетним способом. Вiд iнших видiв паперу вiдрiзняється те, що повинен бути проклеєним, це дає змогу протистояти дiї води. Крiм того, добре проклеєний папiр менше пилиться. Адже вiдомо, що пилюка осiдає на гумовотканинне полотно i погiршує якiсть вiдбитка, засмiчує фарбовий апарат, зменшує тиражостiйкiсть друкарської форми.

Активні послуги